Autostarteri


       Autostarteri su uređaji koji služe za startovanje motora (automobila, traktora, kamiona...) u otežanim uslovima, zimi ili kad je smanjen kapacitet akumulatora.
       Autostarteri imaju mogućnost startovanja motora na 12V i 24V. Napajanje autostartera je iz trofaznog mrežnog priključka. Preklopnikom sa 5 položaja bira se potrebna snaga startovanja. Samo uključivanje startera vrši se tasterom na produžnom kabelu u momentu kad se ključem pokrene motor vozila. Time se štiti akumulator vozila od prekomerne struje punjenja a sav posao može da obavi jedan čovek.
       U sklopu autostartera se nalaze i punjači akumulatora 12V i 24V. Preklopnikom sa 5 položaja se namešta potrebna struja punjenja a na ugrađenim instrumentima za napon i struju se prati napunjenost akumulatora.

       AUTOSTARTER   12V , 24V / 1,5KW.............................€

       AUTOSTARTER   12V , 24V / 4,5KW.............................500€