Ispravljači - izvori jednosmernog napona       Ovi izvori vrše pretvaranje naizmeničnog ulaznog napona 220V u stabilisani jednosmerni napon na izlazu uz galvansko odvajanje ulaza i izlaza. Izvori se izrađuju kao linearni sa fiksnim ili promenljivim izlaznim naponom.
       Od stabilisanih izvora promenljivog napona proizvodimo stabilisane ispravljače napona 1 ÷ 30V / 5A, stabilisane ispravljače napona 1 ÷ 30V / 10A i stabilisane ispravljače napona 1 ÷ 60V / 5A. Poslednja dva uređaja poseduju digitalni ili analogni voltmetar i ampermetar. Takođe uređaji poseduju mogućnost kontinualnog podešavanja napona i strujnog ograničenja uz svetlosnu indikaciju dostigle granične vrednosti zadate struje. Same uređaje je moguće vezivati na red da bi se povećao izlazni napon ili dobio simetričan napon napajanja.
       Od izvora sa fiksnim izlaznim naponom proizvodimo stabilisane ispravljače napona   12V / 5A,   12V / 10A,   24V / 5A   i   24V / 10A. Osim ovih izvora moguća je izrada prema specifičnim zahtevima naručioca.

       STABILISANI ISPRAVLJAČ NAPONA
       1V ÷ 30V / 5A ............................................................220€

       STABILISANI ISPRAVLJAČ NAPONA
       1V ÷ 30V / 10A ......................................................... €

       STABILISANI ISPRAVLJAČ NAPONA
       1V ÷ 60V / 5A ........................................................... €

       STABILISANI ISPRAVLJAČ NAPONA
       12V / 5A ....................................................................110 €

       STABILISANI ISPRAVLJAČ NAPONA
       12V / 10A ..................................................................130 €

       STABILISANI ISPRAVLJAČ NAPONA
       24V / 5A ....................................................................130 €

       STABILISANI ISPRAVLJAČ NAPONA
       24V / 10A .................................................................. €

       Proizvodimo i punjače olovnih akumulatora nazivnog napona 12V i 24V. Automatski punjači akumulatora se sami isključuju po dostizanju punog kapaciteta akumulatora a zatim prelaze u režim dopunjavanja akumulatora čime se znatno produžava radni vek akumulatora.
       Punjači akumulatora sa ručnim podešavanjem omogućavaju da se preklopnikom podesi željena struja punjenja što se očitava na ugrađenom instrumentu.

       AUTOMATSKI PUNJAČ AKUMULATORA
       12V /7V ............................................................................60€

       AUTOMATSKI PUNJAČ AKUMULATORA
       24V /7V ............................................................................€

       PUNJAČ AKUMULATORA SA RUČNIM PODEŠAVANJEM
       12V /10V ........................................................................100€

       PUNJAČ AKUMULATORA SA RUČNIM PODEŠAVANJEM
       24V /10V ..........................................................................€ punjac12V-7A