Pretvarači napona ( invertori)


       Pretvarači napona (invertori) su elektronski uređaji koji energiju automobilskog akumulatora (12V=   ili   24V=) pretvaraju u naizmenični napon 220V/50Hz.
       Upotrebljvaju se na mestima gde dolazi do nestanka mrežnog napona 220V/50Hz. Pretvarači (invertori) su pogodni za napajanje električnog osvetlenja, pumpi za centralno grejanje, radio, TV, video i audio uređaja, računara, telefonskih i telefaks uređaja, elektro-motora itd. Pogodni su za korišćenje u kamp-kućicama i na brodovima.
       Rad pretvarača je potpuno automatski i ne zahteva održavanje. Potrebno je samo priključiti pretvarač jednim kablom na mrežni napon a drugim na akumulator i potrošač u konektor na pretvaraču. Kada je prisutan mrežni napon iz gradske mreže (220V/50Hz) automatika pretvarača spaja potrošač na gradsku mrežu i u isto vreme vrši dopunjavanje akumulatora do napona 14V=. U momentu nestanka mrežnog napona pretvarač počinje da proizvodi naizmenični napon i napaja potošač koristeći energiju iz akumulatora. Napajanje potrošača energijom akumulatora traje dok se ne pojavi ponovo mrežni napon ili dok napon na akumulatoru ne padne na 10,5V kada automatika isključuje pretvarač i tako štiti akumulator od oštećenja. Dužina rada (autonomija) pretvarača zavisi od snage priključenog opterećenja i od kapaciteta korišćenog akumulatora. Kada se mrežni napon ponovo uspostavi, potrošač se prebacuje na mrežni napon a pretvarač prestaje da proizvodi naizmenični napon i počinje sa dopunjavanjem akumulatora.
       Talasni oblik naizmeničnog napona je stepenasta aproksimacija sinusnog talasnog oblika. Prelazak na invertorski rad (korišćenje energije akumulatora) vrši se kad mrežni napon padne ispod 180V. Pretvarači poseduju "soft start" (postepeno širenje četvrtki pri uključivanju invertorskog rada). Izlazni napon iz pretvarača (pri invertorskom radu) je 220V ±10% / 50Hz. Pretvarači poseduju zaštitu od kratkog spoja, preopterećenja i zaštitu od obrnutog vezivanja akumulatora.


Pretvarači napona (invertori)
SNAGA  ( W ) CENA     €
12 / 220V - 150W125
12 / 220V - 250W150
12 / 220V - 350W170
12 / 220V - 500W200
24 / 220V - 500W200
24 / 220V - 750W260
24 / 220V - 1000W290

pretvarac 150W
pretrvarac 250W pretvarac 250W
pretvarac 350W
pretvarac 750W